Tẩy Băng keo, Nhựa đường, Nhựa cây

400.000 

Tẩy Băng keo Nhựa đường Nhựa cây có tác dụng nhanh làm sạch nhựa đường nhựa cây, băng dính, keo dán decal và dầu mỡ bán trên bề mặt sơn vỏ xe, kính mà không làm hại bào mòn bề mặt.

Tẩy Băng keo, Nhựa đường, Nhựa cây

400.000