Rửa Khoang Máy bằng Hơi Nước Nóng

500.000 

  • Vệ sinh chi tiết khoang động cơ bằng hơi nước nóng + dung dịch Meguiars
  • Dưỡng bảo vệ chi tiết nhựa , cao su
Rửa Khoang Máy bằng Hơi Nước Nóng

500.000