Chăm sóc xe toàn diện

Việc chăm sóc xe theo định kỳ thường xuyên sẽ giúp cho quý khách hàng có một chiếc xế yêu luôn sạch đẹp và sáng bóng. Thời gian thi công 40-60 phút