Bravigo TMAX

5.900.000 

Tương tính nhiều thiết bị | Bravigo AI Thông Minh | CPU: UIS 9863 | 8 – core 1.6GHZ

Bravigo TMAX

5.900.000