Bravigo PRO 2 New

12.000.000 

Thao tác đa nhiệm | Cấu hình Ram 4GB – ROM 64GB | Bravigo AI V3 | Định vị GPS

Bravigo PRO 2 New

12.000.000