Bravigo MAZDA V2

14.800.000 

Hình ảnh sắc nét | Carplay không dây | CPU: UIS 7862, 8 – core 1.8 GHz | Bravigo AI V3

14.800.000 VNĐ (4GB / 64GB)

16.500.000 VNĐ (6GB / 128GB)

Bravigo MAZDA V2

14.800.000